CHARLOIS AAN HET WATER

Als er één schaap over de dijk is…

  • hij komt 1
  • educatie op de dijk 2
  • educatie-op-de-dijk-1
  • even voelen
  • schaapjes 1
  • schapen op de dijk 1
  • kinderen opde dijk 2
  • schapen op de dijk 3
  • schapen op de dijk 4
  • schapen en bankje
 

Als er één schaap over de dijk is …

Aanleding: De herprofilering van de Doklaan/Brielselaan is een goede aanleiding om naast de oost-west verbinding die door de aanleg van het nieuwe fietspad wordt benadrukt ook de noord-zuid verbinding, dus de verbinding wijk en water aan te halen. Deze is in de huidige plannen nog onderbelicht. Grootse hinder hierbij is de oversteekbaarheid Brielselaan. Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen; de dijk als zeekering vormt een fysieke barriere en er zijn slechts twee oversteekplekken, bij de AVR en bij de Zwartewaalstraat/Esso-tankstation. De kade langs de Maashaven wordt in de toekomst steeds meer een recreatieve zone voor toerisme en bedrijvigheid ;  dus moet het toegankelijk maken van de kade een speerpunt zijn, want ongekend maakt onbemind. Activiteit: Wie kent niet het gezegde  ‘als er één schaap over de dam is, volgen er meer’. Dit willen we letterlijk in de praktijk brengen door schapen op de dijk als natuurlijke begrazers. Op verschillende plekken in Rotterdam gebeurt dit al. Door de inzet van schapen ontstaat  een natuurlijkere vegetatie; bloemen en planten kunnen weer tot bloei komen. De aanwezigheid van een schaapskudde voegt iets extra’s toe aan de beleving van de dijk. Het brengt de natuur de stad in; vooral voor stadskinderen leuk en heel  leerzaam.  Maar ook een mooie gelegenheid om door middel van schaapbegrazing de aandacht te vestigen op een recreatiever gebruik van de Brielselaan waarbij natuurbeleving en binding met het water centraal staan. De aankomst van de schapen is gevierd in een informele setting met meer als 250 schoolkinderen uit de wijk. Tijdens het verblijf van de schapen is het projectteam regelmatig met scholieren, bewoners en ondernemers in gesprek gaan. Deze gesprekken leveren een aardig beeld op van de dijk en haar gebruikers. Bewonerswensen en ideeën zullen worden vastgelegd en meegenomen naar een expertmeeting. Tijdens de expertmeeting (met bewoners, beheerders, bedrijven en beleidsmakers) zullen de oversteekbaarheid van de Brielselaan en nieuwe gebruiksmogelijkheden/initiatieven en goed beheer voor het dijklichaam aan de orde komen. Hoe en waar kan je de oversteekbaarheid van de Brielselaan verbeteren? Hoe kan het recreatieve gebruik van de dijklichaam worden geintensiveerd; is er behoefte aan bankjes op de dijk?