CHARLOIS AAN HET WATER

Verleden, heden en toekomst

 • CAW_proces
 • CAW_Interviews
 • CAW_Maashaven en omgeving 1898 projectie
 • CAW_1950 Maashaven luchtfoto
 • CAW_lachen
 • Vitibuck_gebruikers
 • CAW_economie en werk2
 • SONY DSC
 • CAW_schema3
 • CAW_dialoog
 • Vitibuck_initiatievenkaart
 • CAW_experiment en ruimte2
 • CAW_experiment en ruimte1
 • CAW_sleutel
 • CAW_schema2
 • CAW_gesprek
 • CAW_Mapping
 • CAW_perspectief
 • CAW_toerisme en recreatie1
 • CAW_toerisme en recreatie2
 • CAW_schema1

Toekomst aan de Maashaven

Charlois aan het Water is een zoektocht naar de kansen en mogelijkheden van een binnenstedelijke havenlocatie op ruimtelijk, economisch en sociaal-maatschappelijk vlak.

Het project is een interactief proces met en voor bewoners, ondernemers en beleidsmakers. Het gaat over beleving enerzijds en feiten anderzijds; zachte en harde data vullen elkaar aan.

Door middel van verschillende publieksactiviteiten (evenement, rondleidingen en theatervoorstelling) en onderzoeksmethoden (analyse, veldwerk, workshop, interviews en enquete) zijn de aanwezige potenties, belangen en behoeftes inzichtelijk gemaakt.

Daarnaast is het evident om op een locatie met heel diverse partijen en uiteenlopende belangen een punt aan de horizon te definieren – kijk eens mensen, daar gaan we naartoe! Dit gezamenlijk toekomstperspectief is leidend voor alle ontwikkelingen: de Maashavenkades als onlosmakelijk deel van Charlois; een vitaal, attractief gebied, dat als ontmoetingplek voor de wijk fungeert, met het water als verbindend element.

Om het punt aan de horizon te bereiken zijn er een drietal toekomstscenario’s voor het gebied ontwikkeld op basis van drie veranderthema’s: Recreatie&Toerisme, Economie & Onderwijs en Publieke Ruimte & Experiment. Elk thema biedt kansen en mogelijkheden, omdat ze de belangen van nieuwe en gevestigde bedrijven ondersteunt, op maatschappelijke tendensen inspeelt en anticipeert op de behoeftes uit de wijk.
Masterstudenten van de TUDelft/Veldacademie hebben op basis van deze veranderthema’s, voortkomend uit het onderzoek, een aantal scenario’s en voorstellen uitgewerkt.

In de huidige tijd van het zoeken en aftasten zijn ontwikkelinstrumenten nodig die sturing geven aan het nieuwe maakproces en partijen uitnodigen om op basis van gelijkwaardigheid deel te nemen. Voor Charlois aan het Water zijn een drietal instrumenten ontwikkelt, waarmee bewoners, ondernemers en beleidsmakers worden gestimuleerd en uitgenodigd om mee te doen: een ontmoetingplek als fysieke vertaling van de verhalen en belangen; een initiatiefconsultatie als motor voor nieuwe ontwikkeling en een marktplaats, waarin vraag en aanbod in intiatieven op elkaar worden afgestemd.

 • CAW_krant