CHARLOIS AAN HET WATER

De plek en de verhalen

 • CAW_evenement vuilverbrander_Kees Deenik
 • CAW_filmzaal rookgasreiniger_Kees Deenik
 • CAW_historie_Kees Deenik
 • CAW_interviews_Vitibuck

 • Charlois aan het Water_flyer_evenement_OONA

 • CAW_recyclepoort_Kees Deenik

 • CAW_poort_Vitibuck

 • CAW_locatie_Xandra Nibbeling

 • CAW_kaart_Vitibuck

 • CAW_theater aan de kade _DeHuisfotograaf

 • CAW_tekenwens

 • CAW_tijdelijk restaurant Cateringa&Kompanen_Kees Deenik

 • CAW_expo

 • Charlois aan het Water_flyer_debat_OONA

 • CAW_publiek debat in theatrale setting_DeHuisfotograaf

 • CAW_textielwens

 • CAW_kijk eens mensen, daar gaan we naartoe_DeHuisfotograaf

 • CAW_pas de deux_Kees Deenik

Charlois aan het Water verbindt

Charlois aan het Water is een zoektocht naar de kansen en mogelijkheden van een binnenstedelijke havenlocatie op ruimtelijk, economisch en sociaal-maatschappelijk vlak.

Het project is een interactief proces met en voor bewoners, ondernemers en beleidsmakers.  Het gaat over beleving enerzijds en feiten anderzijds; zachte en harde data vullen elkaar aan.

Door middel van verschillende publieksactiviteiten (evenement, rondleidingen en theatervoorstelling) en onderzoeksmethoden (analyse, veldwerk, workshop, interviews en enquete) zijn de aanwezige potenties, belangen en behoeftes inzichtelijk gemaakt.

Als eerste teken van verandering is het gebied tijdens de Kick-off opengesteld voor het publiek. Voor één dag onderging het leegstaande terrein rondom de vuilbrander AVR in Charlois een ruimtelijke en theatrale metamorfose. De thematiek van het eerste publieksmoment was afval en hergebruik. De Re-Cycle-Poort, op locatie gemaakt uit oude weesfietsen, als symbool voor de tijdelijke openstelling van het gebied was de publieksentree. Meer dan 500 bezoekers kwamen op de Kick-Off van ‘Charlois aan het Water’ op 29 september 2012 en werden naar hun mening gevraagd over de toekomst van de Maashavenkades Charlois.

In juni 2013 is er een leegstaande loods langs het water voor een maand geprogrammeerd met een reeks theatervoorstellingen op locatie met bewoners uit Charlois. 

Tijdens het afsluitend publiek debat is de Actiekalender ‘Een jaar lang – Charlois aan het Water’ overhandigd aan wethouder Karakus met daarin 12 actiepunten voor de toekomst vand e Maashavenkades Charlois.

Het project heeft de locatie Maashaven Zuidzijde op de kaart gezet, zowel bij bewoners als beleidsvoerders. Het project brengt mensen bij elkaar en zet een dialoog in gang.